Tuotteet

Tuotteitamme ovat:

  • Täyteaines, betonin pulveroinnista saatava
  • Puumurska
  • Maa-aines

Otamme vastaan jatkokäsittelyä vaativan purkuaineksen. Käytössämme olevilla laitteilla voimme tuottaa betonin pulveroinnilla täyteainesta. Laitteillamme onnistuu myös puun murskaus. Puumurskaa tuotamme energiayhtiöille.